Các cơ sở chăm sóc sức khỏe ngày nay đang nỗ lực hết sức để cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao hơn bằng cách xây dựng các cơ sở hiện đại và thích ứng với các kỹ thuật thiết kế mới hơn.

Đồng thời, Lập kế hoạch Thiết bị Y tế với tư cách là một dịch vụ đã thay đổi đáng kể kể từ khi hình thành. Tuy nhiên, rất ít người bên ngoài hiệp hội y tế biết và chấp nhận tác động sâu sắc đến trải nghiệm và sự hài lòng của bệnh nhân mà các thiết bị y tế mang lại. Điều này buộc phải tích hợp việc lập kế hoạch thiết bị y tế vào quy trình thiết kế của một cơ sở chăm sóc sức khỏe mới hoặc đang mở rộng.

Một cách tiếp cận chiến lược để mua sắm thiết bị y tế góp phần rất lớn vào việc chăm sóc chất lượng cao nhất. Các chuyên gia tư vấn thiết bị y tế có thể hướng dẫn các nhà hoạch định bệnh viện phát triển các thiết kế không chỉ phù hợp với các dịch vụ và xu hướng hiện tại mà còn có thể đưa ra hướng dẫn cho những thay đổi trong tương lai.

Các tiêu chí lựa chọn sẽ phụ thuộc vào:

  • Các yêu cầu về yêu cầu lâm sàng; an toàn bệnh nhân; chăm sóc hiệu quả

  • Nhu cầu hoạt động và cách các thiết bị ảnh hưởng đến quy trình làm việc. Điều phải được trả lời là:

    • Liệu thiết bị y tế có tương thích với hệ thống CNTT đồng thời cải thiện hiệu quả của nhân viên và do đó tăng năng suất không?

    • Thiết bị này có giúp các bác sĩ lâm sàng thực hành các kỹ thuật dễ dàng hơn mà không thể được cung cấp/cung cấp đầy đủ không?


  • Tác động của thiết bị y tế đến khả năng tài chính, bao gồm vốn đầu tư và doanh thu, chi phí vận hành và bảo trì

  • Tính độc đáo của thiết bị y tế trong khu vực dẫn lưu bệnh nhân và nó có thể đưa ra chẩn đoán/điều trị chưa từng được cung cấp trước đây hoặc các dịch vụ mà bệnh viện thuê ngoài

Tương tự như quy trình thiết kế kiến ​​trúc, Quy hoạch trang thiết bị y tế cũng là chỉ tiêu quan trọng trong quá trình xây dựng bệnh viện. Lập kế hoạch trước khi mua sắm thành công cho thiết bị y tế là một quy trình năng động bao gồm một đội ngũ toàn diện bao gồm bác sĩ lâm sàng, y tá, kỹ thuật viên, kỹ sư y sinh, nhóm kiến ​​trúc, quản lý dự án, chuyên gia tài chính, nhà cung cấp thiết bị, nhóm CNTT, v.v. việc thực hiện của mỗi nhiệm vụ phải được xác định khi bắt đầu. Quá trình này lý tưởng nên bắt đầu ngay từ đầu dự án.

Người lập kế hoạch thiết bị y tế cung cấp kiến ​​thức chuyên môn và cập nhật cho khách hàng và do đó kiểm soát quá trình ra quyết định, đồng thời luôn đặt lợi ích của khách hàng và dự án lên hàng đầu.

Tương tự như thủ tục thiết kế kiến ​​trúc, quy hoạch trang thiết bị y tế cũng có những chỉ tiêu quan trọng trong quá trình xây dựng bệnh viện. Lập kế hoạch trước khi mua sắm thành công cho thiết bị y tế là một quy trình năng động bao gồm một đội ngũ toàn diện bao gồm bác sĩ lâm sàng, y tá, kỹ thuật viên, kỹ sư y sinh, nhóm kiến ​​trúc, quản lý dự án, chuyên gia tài chính, nhà cung cấp thiết bị, nhóm CNTT, v.v. việc thực hiện của mỗi nhiệm vụ phải được xác định khi bắt đầu. Quá trình này lý tưởng nên bắt đầu ngay từ đầu dự án.

Người lập kế hoạch thiết bị y tế cung cấp kiến ​​thức chuyên môn và cập nhật cho khách hàng và do đó kiểm soát quá trình ra quyết định, đồng thời luôn đặt lợi ích của khách hàng và dự án lên hàng đầu.

Các yếu tố quan trọng khác là:

• Các tiêu chuẩn lập kế hoạch sẽ được sử dụng như AIA, FGI, NABH, v.v.

• Cân nhắc lợi ích của việc mua/không mua/thuê ngoài một số thực thể

• Dữ liệu phòng và bảng bố trí để đảm bảo chức năng của chúng trong các phòng được xác định

• Lập kế hoạch cho tương lai

• Lựa chọn hợp pháp và mua sắm trang thiết bị y tế với yêu cầu lắp đặt và cung cấp đáng kể

Ngày nay, IoT (Internet of Things) đã cất cánh. Thiết bị y tế cũng phải thuộc lĩnh vực này để cung cấp một môi trường lâm sàng tích hợp xung quanh bệnh nhân thông qua các thiết bị được kết nối với nhau. Điều này làm tăng hiệu quả và giảm lỗi, do đó tăng năng suất.

Một số thiết bị y tế có thời gian giao hàng dài kể từ ngày mua đến khi giao đến địa điểm dự án. Hơn nữa, nhiều trong số này có các yêu cầu cung cấp và lắp đặt quan trọng chỉ dành cho một kiểu máy và nhà sản xuất cụ thể và ảnh hưởng đến thiết kế và xây dựng bệnh viện. Nếu một công nghệ mới hơn xuất hiện trong thời gian chờ đợi, việc thay đổi kế hoạch, thiết kế và ngân sách liên quan của bệnh viện có thể dẫn đến vượt chi phí và thời gian. Tất cả những yếu tố này đòi hỏi sự quan tâm đúng mức.

Thông thường, các bệnh viện trì hoãn việc lựa chọn thiết bị cho đến sau này, khi quá trình xây dựng đạt đến giai đoạn nâng cao. Không cần phải nói, người lập kế hoạch thiết bị y tế làm rõ cho khách hàng/nhóm dự án về kết quả tiêu cực của việc này, dẫn đến trì hoãn hoặc thay đổi quyết định giữa chừng ở giai đoạn cuối này.

Người lập kế hoạch thiết bị y tế thường phải đối mặt với áp lực từ các bác sĩ lâm sàng về các nhãn hiệu, mẫu mã và nhà cung cấp cụ thể. Vấn đề này có thể được khắc phục bằng cách chuẩn bị các tiêu chuẩn thiết bị và các tính năng/thông số kỹ thuật chung phù hợp với bệnh viện về mức độ dịch vụ, loại bệnh nhân mong đợi trong bệnh viện, cạnh tranh, ngân sách, triết lý mua sắm, v.v., theo đó quá trình lập kế hoạch và mua sắm có thể khách quan và đi đúng hướng.

Hồ sơ dự thầu của nhà cung cấp phải trải qua quá trình phân tích thương mại kỹ thuật kỹ lưỡng. Nhiều khi điều này bị bỏ qua. Trường hợp một công nghệ mới được cung cấp, việc đánh giá phải khách quan và ít nhất đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định. Bất kỳ chi phí bổ sung nào cũng phải được chứng minh rõ ràng để đảm bảo rằng điều này không làm gián đoạn các hoạt động vận hành liên quan hoặc ảnh hưởng xấu đến tiến độ dự án, trừ khi lợi ích mang lại là quá lớn.

Nhìn chung, lợi ích của việc lập kế hoạch trang thiết bị y tế do chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm thực hiện có thể tác động tích cực đến việc chăm sóc bệnh nhân phù hợp với tầm nhìn của ban quản lý bệnh viện đồng thời lưu ý đến sự phát triển trong tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe.

Thật không may là nhiều người quảng bá bệnh viện cảm thấy rằng một nhà tư vấn lập kế hoạch thiết bị y tế là không cần thiết. Chỉ có một dự án bệnh viện bị vượt chi phí và thời gian tiềm tàng mới có thể thay đổi ấn tượng đó. Đến lúc đó, rất nhiều nước đã trôi qua cầu rồi!

*Bài viết theo quan điểm của tác giả: Dhanraj Chandriani, chúng tôi chỉ biên dịch và giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *