QA thiết bị nhà thông minh

Ngày nay, các thiết bị nhà thông minh có ở khắp mọi nơi trong một ngôi nhà hiện đại và bao gồm các sản phẩm như chuông cửa, hệ thống an ninh gia đình, đèn chiếu sáng, khóa cửa, thiết bị báo khói, v.v. Công nghệ nhà thông minh là việc sử dụng các thiết bị trong nhà được kết nối qua mạng. Nó sử dụng các thiết bị và ứng dụng liên quan có thể được theo dõi, kiểm soát, truy cập từ xa và cung cấp dịch vụ dựa trên nhu cầu và mong đợi của người dùng.

Cốt lõi của điện thoại thông minh và công nghệ không dây là đồng bộ hóa các ứng dụng thông qua mạng. Một thiết bị nhà thông minh giao tiếp thông qua một trung tâm có thể được điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh. Một số thiết bị tương tự tạo thành một hệ sinh thái được kết nối (nhà thông minh) và chúng liên lạc với nhau để truyền dữ liệu và đưa ra quyết định.

Để đảm bảo rằng các thiết bị thông minh hoạt động như được chỉ định, các công ty phải đảm bảo rằng toàn bộ quy trình bao gồm kích hoạt thiết bị, kiểm tra các ứng dụng liên quan, môi trường mạng và giao tiếp của chúng để đảm bảo kết quả mong đợi hoạt động bình thường.

Thử nghiệm các thiết bị nhà thông minh phải bao gồm toàn bộ sản phẩm, bao gồm các nhóm, hệ thống con, thành phần và dịch vụ. Công nghệ nhà thông minh sử dụng nhiều kỹ thuật thông qua mạng Internet thường được gọi là IOT (Internet of Things) như RFID: Radio Frequency Code, EPC: Electronic Product Code, NFC: Near Field Communication, Bluetooth, Z-Wave, WiFi, Zigbee, v.v.

Một công ty QA thuê ngoài có thể giúp khách hàng triển khai phương pháp thử nghiệm thông minh trong đó các kỳ vọng, điều kiện và hành động của con người có thể phối hợp với nhau để tạo ra kết quả tốt hơn. Một công ty QA thông minh có thể tuân theo một số cách tiếp cận tốt nhất như kiểm tra khả năng giao tiếp của các phần mềm khác nhau trong bất kỳ tình huống cụ thể nào, khả năng kiểm tra các thiết bị khác nhau để giao tiếp với nhau, kiểm tra môi trường nơi một tình huống kích hoạt các thiết bị thông minh hoạt động, kiểm tra sự cần thiết của hành động của con người để kích hoạt phản hồi từ thiết bị thông minh, thay thế các hoạt động lặp đi lặp lại của con người bằng bot, tự động hóa các thử nghiệm lặp đi lặp lại, v.v.

Vì ứng dụng được kết nối với nhiều thiết bị có phần cứng khác nhau nên việc kiểm tra phần cứng của từng thiết bị và tích hợp API là một thách thức lớn ở đây. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể tạo một ứng dụng thử nghiệm động với tất cả các chức năng cơ bản cần thiết để thử nghiệm tích hợp ứng dụng với phần cứng. Một trong những cách tiếp cận tốt nhất để đơn giản hóa các khu vực kiểm thử là phân loại các khu vực thành Kiểm thử hiệu suất phần cứng – phần mềm, Kiểm thử khả năng tương thích giữa các miền, Kiểm thử bảo mật, Kiểm thử trải nghiệm người dùng, Kiểm thử khám phá, Kiểm thử chức năng và Kiểm thử khám phá.

Một công ty QA cũng sẽ giúp vượt qua một số thách thức khi thử nghiệm các sản phẩm Nhà thông minh. Việc sao chép môi trường thử nghiệm rất tốn kém vì có nhiều nhóm, hệ thống con khác nhau với các thiết bị, thành phần và dịch vụ của bên thứ 3 và rủi ro khi người dùng không thể truy cập vào một phụ thuộc duy nhất có thể ảnh hưởng đến việc thử nghiệm toàn bộ hệ thống. Do đó, phải mất rất nhiều nỗ lực và nhiều nhóm để thu thập dữ liệu chính xác cho các hệ thống khác nhau. Những thách thức khác liên quan đến thử nghiệm thiết bị là khả năng tương thích, độ phức tạp, khả năng kết nối, sự cố về nguồn điện, bảo mật, quyền riêng tư và bảo mật. Một công ty QA tốt có kinh nghiệm trong nhiều nền tảng này sẽ có thể thiết lập môi trường thử nghiệm nhanh hơn và có thể giải quyết những thách thức này.

*Bài viết theo quan điểm của tác giả: Jon Siswick-Clark, chúng tôi chỉ biên dịch và giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *