Chương trình cho thuê thuốc thử – một cơ hội lý tưởng để các chuyên gia phòng thí nghiệm cải thiện quy trình làm việc của họ

Chẩn đoán chất lượng cao là những gì một phòng thí nghiệm y tế cần để duy trì tính cạnh tranh và cũng giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cải thiện chất lượng chăm sóc. Thiết bị y tế tiên tiến là bắt buộc để xét nghiệm chẩn đoán kịp thời và chính xác. Các phòng thí nghiệm lâm sàng với những hạn chế về ngân sách phải đối mặt với nhu cầu nâng cấp ngay cả khi chi phí thiết bị phòng thí nghiệm tăng cao. Một chương trình cho thuê thuốc thử có thể giải quyết vấn đề. Kế hoạch cho thuê này được chấp nhận rộng rãi như một cơ hội lý tưởng để các chuyên gia phòng thí nghiệm cải thiện quy trình làm việc của họ. Bằng cách ràng buộc việc cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm chất lượng với chi phí cho mỗi các xét nghiệm được thực hiện (CPT), các nhà cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm hàng đầu giúp các phòng thí nghiệm có được những dụng cụ hiện đại mà không phải trả trước cho chúng.

Các tính năng của chương trình giường thuốc thử điển hình

Giá này mỗi kế hoạch xét nghiệm (CPT) là sự kết nối giữa nhà cung cấp thiết bị xét nghiệm và phòng xét nghiệm y tế trong một thời gian nhất định. Nó hoạt động trên cơ sở số lượng thử nghiệm tối thiểu được thực hiện mỗi tháng trên thiết bị được cung cấp theo kế hoạch. Các phòng thí nghiệm có thể khắc phục những hạn chế về tài chính vì họ có thể linh hoạt thanh toán cho các bài kiểm tra hàng tháng. Đại lý thiết bị cung cấp cho phòng thí nghiệm các thiết bị cần thiết để đổi lấy việc đảm bảo sử dụng thuốc thử trong thời gian quy định. Giá của công cụ và chi phí cho thuê được trải đều trong thời gian hợp đồng.

Chương trình cho thuê thuốc thử nâng cao hiệu quả phòng thí nghiệm

Nhìn kỹ vào ngành chăm sóc sức khỏe, chúng ta có thể thấy rằng các phòng thí nghiệm nhỏ với ngân sách hạn chế đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các hoạt động của phòng thí nghiệm và đôi khi họ có thể phải tạm dừng các xét nghiệm do không hiệu quả trong việc mua thiết bị phòng thí nghiệm đắt tiền. Với sự ra đời của kế hoạch cho thuê thuốc thử, câu chuyện này đã lỗi thời. Bằng cách sử dụng kế hoạch này, họ có thể nhận được nhiều lợi ích bao gồm những điều sau đây.

  • Không thanh toán một lần lớn
  • Thanh toán hàng tháng thuận tiện
  • Không cần phải vay ngân hàng lớn để mua thiết bị
  • Tiếp cận với công nghệ mới nhất mà không cần đầu tư vốn cao
  • Giảm chi phí mỗi thử nghiệm trên thiết bị phòng thí nghiệm tiêu chuẩn
  • Đào tạo tại chỗ tại thời điểm cài đặt
  • Dịch vụ có thể được bao gồm trong kế hoạch, tiết kiệm chi phí bảo trì
  • Không có vấn đề liên quan đến thiết bị lỗi thời
  • Hiệu quả tổng thể trong đầu ra với sự cân bằng được cải thiện

Việc sử dụng các thiết bị tiên tiến giúp các phòng thí nghiệm cải thiện thời gian quay vòng. Nó cũng cho phép họ giúp các bác sĩ cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân với các kết quả chẩn đoán chính xác và kịp thời.

Kế hoạch thuê thuốc thử bao gồm chi phí thiết bị, chi phí thuê và giá của từng loại thuốc thử. Một đại lý đáng tin cậy cũng sẽ bao gồm dịch vụ. Tất cả những điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn khả thi cho các phòng thí nghiệm muốn mở rộng thử nghiệm và nghiên cứu. Các cửa hàng thiết bị phòng thí nghiệm hiện cung cấp các chương trình cho thuê thuốc thử liên quan đến máy phân tích xét nghiệm miễn dịch và hóa học tiên tiến cũng như các thiết bị khác từ các công ty hàng đầu trong ngành như Beckman Coulter, DPC/Siemens và Tosoh. Những sắp xếp này giúp các chuyên gia phòng thí nghiệm cải thiện quy trình làm việc và hiệu quả của họ mà không cần phải mua hoàn toàn thiết bị phòng thí nghiệm y tế mới.

*Bài viết theo quan điểm của tác giả: Jeremy Linder, chúng tôi chỉ biên dịch và giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *